Revigas

Kontakt

Spoločnosť:
REVIGAS, s.r.o.
Klinčeková 47
94901 Nitra
IČO: 46 290 311
IC DPH: SK2023312071
e-mail: revigas@revigas.sk
fax: 037/6516 064
Kontaktné osoby:
 
Ing. Michal Hajdúch ml., konateľ
mobil:
0903 604 153
e-mail:
michal.hajduch@gmail.com

Kontaktný formulár

:
:
:

 
Ing. Michal Hajdúch st., konateľ
mobil: 0903 409 378