Revigas

Referencie

Referencie sú veľmi dôležitou súčasťou prvého kontaktu zákazníka so spoločnosťou. Preto v nasledujúcom zozname uvádzame mená podnikov a spoločností, s ktorými aktívne spolupracujeme alebo sme niekedy spolupracovali:

 • Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 • Agrokomplex - Výstavisko Nitra, štátny podnik
 • Agrospol Semerovo družstvo
 • CL TREND s.r.o., Nové Zámky
 • CONET, spol. s.r.o., Vráble
 • Cortizo Slovakia, a.s., Nová Baňa
 • EURO-VAT, spol. s.r.o., Alekšince
 • Farma HYZA a.s., Topoľčany
 • FERTILAGRI TRADING SK, s.r.o., Bratislava
 • FOOD FARM, s.r.o., Hlohovec
 • Gymnázium Sv. Cyrila a Metoda, Nitra
 • Gymnázium Nová Baňa
 • Hybrav a.s., Veľký Lapáš
 • JAMPEX TRADE, s.r.o., Trnava
 • MEDIKA, štátny podnik
 • Mestský úrad Šaľa
 • Mestský úrad Vráble
 • Natur Products - Németh, s.r.o., Ipeľský Sokolec
 • Nemocnica Nitra
 • Novogal a.s., Dvory nad Žitavou
 • Obecný úrad Kolíňany
 • Obecný úrad Zbehy
 • OPTIMA a.s., Nitra
 • Osobitná internátna škola Šahy
 • Pekáreň Čakajovce
 • PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s.r.o., Rosina
 • PENAM SLOVAKIA, a.s., Nitra
 • Poľnohospodárske družstvo Jelšovce
 • Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
 • Poľnohospodársky podnik Žabokreky, s.r.o
 • Pošta Močenok
 • Pošta Nemšová
 • Pošta Sokolce
 • Pošta Trenčín
 • RENTALS, s.r.o., Zlaté Moravce
 • RETIC, s.r.o., Nové Sady
 • Základná škola Banská Belá
 • Základná škola Zbehy
 • vyše 50 striekacích kabín v autoservisoch v rámci SR