Revigas

Odkazy

  • Technická inšpekcia, a.s.

www.tisr.sk

  • Slovenský ústav technickej normalizácie

www.sutn.gov.sk

  • Junkers - kotle, solárne systémy, tepelné čerpadlá

www.junkers.sk


Užitočné zákony a vyhlášky

  • zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci [ stiahnuť ]
  • zákon č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov [ stiahnuť ]
  • vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení [ stiahnuť ]